SWAP-SWAP - VOOR TAALUITWISSELINGEN
Swap-Swap is een nieuwe dienst voor taaluitwisselingen tussen jongeren uit Franstalige en Nederlandstalige gezinnen. Swap-Swap wil jongeren enthousiast maken over de andere landstaal en hun kijk op de wereld verbreden. Via www.swap-swap.be regel je een uitwisseling op een gemakkelijke en veilige manier. Swap-Swap krijgt de steun van de Gezinsbond en de Taalunie.

Waarom uitwisselen?
• Ten de eerste plaats zorgt een uitwisseling voor een taalbad.
• Ten tweede zorgt een uitwisseling automatisch voor een verbreding van de wereld van de jongere.
• Tenslotte biedt een uitwisseling aan gezinnen een betaalbare en zinvolle tijdsbesteding voor hun kinderen tijdens de vakantie.